header banner
Default

21 tegn på, at du er gift med en narcissist | Psykologi


narcissisme

Kærlighed og sex

17. marts 2023

Af Annette Aggerbeck og redaktionen

Udgivet første gang 11. februar 2017. Foto: Shutterstock

Blandt terapeuter er der nu begyndt at komme et større fokus på, at en narcissist kan være årsag til problemer i parforholdet, hvor man førhen stort set altid tilskrev problemerne dårlig kommunikation. Se 21 tegn på, du er sammen med en person med narcissistiske træk.

En psykisk lidelse kan være opslidende for enhver relation. Også narcisissme.

Den måske lidt oversete lidelse er ikke kun ødelæggende for personen, der har den, men også for de pårørende, som hele tiden må finde sig i de ting, som sygdommen medfører.

Disse personer vil højst sandsynligt føle sig som en puslebrik i narcissistens liv, der skal være succesfuld på mange punkter blot for at leve op til de krav, narcissisten har til det perfekte liv.

Her kan du læse 21 tegn, som viser, om din partner er narcissist - eller har mange narcissistiske træk. Jo flere tegn, du kan nikke genkendende til, jo værre står det til:

21 ting, der kendetegner en narcissist

VIDEO: 23. "21 tegn på, at du lever sammen med en narcissist"
christine Ring

1. Føler personen sig ofte forbigået eller misforstået af andre med en følelse af ikke at blive anerkendt nok for det, personen gør?

2. Har personen svært ved at tage imod noget, personen synes lyder som kritik – også selv om det ikke er det?

3. Holder personen fast i sin egen tolkning og vil ikke lytte til dine forklaringer, når du forsøger at forsvare dig mod en falsk anklage fra personen?

4. Var personen stormende forelsket i dig i starten, men er det efterhånden kun dig, der sørger for, at der er følelser imellem jer?

5. Bliver personen tit enten fornærmet, kold eller rasende, hvis du ikke indretter dig efter personens behov?

6. Har personen ingen nære venner, men er omgivet af mennesker, der beundrer personen uden rigtigt at kende vedkommende?

7. Har personen svært ved at sætte sig ind i andre menneskers situation eller følelser, hvis de går på tværs af vedkommendes værdier?

8. Bliver personen ved med at argumentere, indtil vedkommende enten får ret, hver gang I er uenige om noget, eller er det altid personen, der siger, at vedkommende ikke vil diskutere det mere og stopper diskussionen, hvis du forsøger at stå fast?

9. Føler personen sig som offeret i jeres forhold, hver gang I skændes?

10. Har personen ingen selvironisk distance og er ude af stand til at grine ad sig selv?

11. Skyder personen altid skylden på alle andre end sig selv, når noget går galt?

12. Nægter personen at stå til ansvar for hans dårlige opførsel?

13. Får personen dig til at føle dig utilstrækkelig?

14. Tænker personen kun på sit 'image' og hvordan tingene ser ud i andres øjne?

15. Har personen svært ved at komme i kontakt med egne følelser eller ignorerer personen dem ligefrem?

16. Er personen mere bekymret for, hvordan din eller dine børns adfærd har af negativ effekt på personen, end på at forstå og acceptere, hvem du og børnene er som mennesker?

17. Spørger personen aldrig ind til din dag eller dine følelser - bare engang imellem?

18. Har du en konstant følelse af mangel på følelsesmæssig nærhed med din partner?

19. Stiller du konstant spørgsmålstegn ved, om din partner elsker dig?

20. Opfører personen sig kun kærligt over for dig, når der er andre omkring til at se det?

21. Når der sker noget frygteligt i dit liv (fx ulykke eller sygdom), er personens første reaktion så, om du er okay dig eller er fokus på, hvordan det vil påvirke personen selv?

Årsager til narcissisme

VIDEO: Sådan spotter du en NARCISSIST
Lasse Bauer

Ifølge netpsykiater.dk og udviklingspsykologien er det helt naturligt at være narcissistisk, når man er 1-1 ½ år gammel. Det er dog ganske åbenlyst, at det er en fase, man gerne skal komme over, som man bliver ældre.

Man ved ikke, hvad de præcise årsager til narcissistisk personlighedsforstyrrelse er, men for de fleste opstår det i den tidlige voksenalder.

Arvelighed spiller sandsynligvis en rolle, men de væsentligste grunde skal findes i barndommen. Misbrug, forsømmelse eller overdreven forkælelse fra omsorgspersonerne kan medføre en større risiko for, at personlighedsforstyrrelsen bliver et problem.

I det internationale diagnosesystem, som vi også gør brug af i Danmark, findes den narcissistiske personlighedsforstyrrelse ikke, men betegnes i stedet som en anden type personlighedsforstyrrelse. I USA er det derimod en selvstændig diagnose.

Sources


Article information

Author: Daniel Rogers

Last Updated: 1703394841

Views: 43964

Rating: 4.1 / 5 (93 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Daniel Rogers

Birthday: 1955-02-15

Address: 48061 Kevin Locks, Andrewchester, AR 08449

Phone: +4092504303006497

Job: Article Writer

Hobby: Gardening, DIY Electronics, Crochet, Tennis, Cycling, Chocolate Making, Cycling

Introduction: My name is Daniel Rogers, I am a accomplished, dear, daring, artistic, frank, apt, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.