header banner
Default

Bovendien is er een winnaar Dog Zine


Table of Contents

  De meest populaire TV/Filmhond onder de Dogzine-lezers is geworden….  Hachi, de trouwe Akita die jarenlang op een Japans station op zijn overleden baas bleef wachten.  De filmhond, naar een waargebeurd ietwat geromantiseerd verhaal kreeg 18,5% van alle stemmen. Overigens zal waarschijnlijk de film “Hachi, a Dog’s Tale” met Richard Gere vooral tot de verkiezing hebben geleid, de oorspronkelijke Hachi , Hachikō Monogatari, was een Japanse filmhond uit 1987.

  Ook op de tweede plek eindigt een levensechte, niet-geanimeerde hond. De wereldberoemde Lassie uit meerdere films kreeg 15,3% van de  stemmen. Op drie een voor sommige wat minder bekende hond, Duchi uit “Voetbalvrouwen” met 9,3%. Net buiten het erepodium valt “Belle” uit Belle et Sebastien. En op deze gedeelde vierde plek  zien we ook de eerste “niet-echte” hond, namelijk de buikspreekhond uit België, Samson, bekend van Samson en Gert.

  Het rijtje lievelingshonden vervolgt met Snoopy (Peanuts), Boomer, het duo Apollo en Zeus uit “Magnum”, Marley (Marley and me), de kwijlende Hooch en Benji. Dommel en Idefix volgen nog voor Amerika’s populairste hond, Scooby-Doo.

  Niet in de oorspronkelijke lijst, maar ook vaak genoemd is Commissaris Rex en Petey de Pitbull.

  Opvallend is dat in deze verkiezing de “echte” honden het veelal beter doen dan hun getekende of geanimeerde soortgenoten. Dogzine-lezers zien blijkbaar het liefst een echte hond.

  In ieder geval, Hachi gaat definitief strijken met de eer van meest populaire TV/Filmhond van 2018. In 2019 doen we weer een poging..

  Sources


  Article information

  Author: Christopher Howell

  Last Updated: 1704170162

  Views: 48696

  Rating: 4.8 / 5 (108 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christopher Howell

  Birthday: 1946-05-01

  Address: 278 Barry Fields, Smithstad, MA 99583

  Phone: +4819245158816486

  Job: Film Director

  Hobby: Traveling, Camping, Painting, Photography, Lock Picking, Calligraphy, Rowing

  Introduction: My name is Christopher Howell, I am a irreplaceable, unreserved, tenacious, unwavering, venturesome, dazzling, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.