header banner
Default

Is het mogelijk dat we binnenkort de identiteit van de uitvinder van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, zullen ontdekken?


ISOPIX_26282609-004-1636973849

Niels Saelens

door Niels Saelens
gepubliceerd op om
3 min lezen

In Florida is er een rechtszaak aan de gang over het fortuin van Satoshi Nakamoto, een pseudoniem voor de uitvinder van Bitcoin (BTC). De familie van de overleden computerexpert David Kleiman is ervan overtuigd dat hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de cryptomunt. Zij eisen daarom de helft van het fortuin van Nakamoto op.

Waarom is dit belangrijk?

VIDEO: Why did Satoshi Nakamoto leave Bitcoin?
Crypto Critics' Corner

Cryptoliefhebbers wereldwijd zijn al jaren naarstig op zoek naar wie de oprichter van Bitcoin is. Tot op heden is er echter maar weinig geweten over die persoon of groep. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de naam Satoshi Nakamoto een pseudoniem is dat gebruikt wordt door de uitvinder(s) van BTC.

De familie van Kleiman is ervan overtuigd dat hun overleden familielid samen met Craig Wright schuilgaat achter het pseudoniem Nakamoto. David stierf in 2013. Wright zei in 2016 dat hij de man achter BTC is, maar die bewering wordt door het grootste deel van de BTC-gemeenschap verworpen. Hoe dan ook eist de familie Kleiman de helft van het vermogen van Nakamoto op. Dat meldt de Wall Street Journal.

64 miljard dollar

VIDEO: Satoshi Nakamoto goes public and denies he's bitcoin founder
Channel 4 News

“Wij geloven dat het bewijs zal aantonen dat er een partnerschap was om meer dan een miljoen Bitcoin te creëren en te minen,” zei Vel Freedman, een advocaat voor de familie Kleiman. Het vermogen van Nakamoto wordt geschat op zo’n 64 miljard dollar (op basis van de huidige BTC-koers).

De aanklagers zijn van plan met bewijs te komen waaruit blijkt dat de twee vanaf het begin betrokken waren bij de ontwikkeling van Bitcoin en samenwerkten. De verdediging zegt dan weer bewijs te hebben dat zal aantonen dat Wright de bedenker van BTC is en dat Kleiman er nooit bij betrokken is geweest. “Wij geloven dat de rechtbank zal oordelen dat er niets is dat aangeeft dat zij een partnerschap hadden,” zei Andrés Rivero, een advocaat van Wright.

In principe is er maar één bewijsstuk dat kan aantonen wie daadwerkelijk schuilgaat achter de pseudoniem Nakamoto: de toegangssleutels tot de cryptowallet waar alles om draait. Iedereen die beweert Nakamoto te zijn, kan dat aantonen door bijvoorbeeld een fractie van de BTC te verplaatsen of te verkopen. Alle transacties worden immers geregistreerd op de blockchain.

Zoektocht naar Nakamoto

VIDEO: Satoshi Nakamoto and the Civil-War Within Bitcoin
ColdFusion

De familie Kleiman beweert al sinds 2008 dat David samen met Wright de cryptomunt heeft ontwikkeld. “Ze werkten samen aan het witboek en lanceerden samen Bitcoin.”

Cryptoliefhebbers zijn al jaren volop op zoek naar wie Nakamoto echt is. Ze hebben daarbij al verschillende prominente namen uit de cryptowereld aangeduid, maar die hebben allemaal ontkend dat ze de oprichter van BTC zijn.

In 2014 meldde Newsweek dat een man met dezelfde achternaam als Nakamoto – Dorian Nakamoto – de bedenker van Bitcoin was. Hij ontkende de bewering, en de echte Nakamoto zou op een message board geschreven hebben dat die conclusie niet klopte: “Ik ben niet Dorian Nakamoto.” Als dat een echt bericht was van de bedenker van Bitcoin, was het de laatste openbare correspondentie van Nakamoto.

Nakamoto is hoe dan ook uitgegroeid tot een legende. De oprichter van Bitcoin heeft zelfs al een standbeeld gekregen in Boedapest.

(evb)

Sources


Article information

Author: Jennifer Sanchez

Last Updated: 1702644241

Views: 66810

Rating: 4.7 / 5 (46 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Sanchez

Birthday: 1965-10-06

Address: Unit 4849 Box 2867, DPO AP 23132

Phone: +4068676666088276

Job: Article Writer

Hobby: Mountain Climbing, Photography, Cycling, Yoga, Card Collecting, Chocolate Making, Tea Brewing

Introduction: My name is Jennifer Sanchez, I am a exquisite, audacious, unwavering, resolute, risk-taking, accomplished, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.