header banner
Default

Volgens Computable nl gebruiken twee miljoen Nederlanders cryptocurrency


Table of Contents

Het bezit van cryptomunten is in vijf jaar gegroeid naar 15 procent van de bevolking. 2,1 miljoen Nederlanders beleggen in bitcoins en soortgelijke valuta ondanks waarschuwingen van de overheid. Van de bezitters is 76 procent man. Ook jongeren en hogere inkomens zijn oververtegenwoordigd.

Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl in opdracht van de crypto-investeringsdienst Diamond Pigs, een bedrijf van trendwatcher Vincent Everts. Verder blijkt dat 2 procent van de Nederlanders meer dan tienduizend euro in crypto-munten heeft zitten.

De Nederlandse markt van cryptobeurzen consolideert. Bitvavo is met 40 procent veruit marktleider in Nederland. Binance dat tot voor kort een marktaandeel van 22 procent had, heeft Nederland afgelopen maand verlaten. De Nederlandsche Bank (DNB) weigerde de grootste cryptobeurs ter wereld een registratie. Ook elders is het bedrijf in opspraak. De Amerikaanse toezichthouder SEC verdenkt Binance van het misleiden van beleggers.

Ook tegen Coinbase, een cryptobeurs die in Nederland 14 procent van de markt heeft, is een aanklacht ingediend. Met cryptobeurs Kraken (5 procent aandeel in Nederland) heeft de SEC geschikt.

In beweging

VIDEO: Cryptocurrency miljonair Livaneli werd met 100 euro miljonair | Nieuw Geld
VICE Nederland

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de markt sterk in beweging. Volgens het onderzoek gaat 26 procent van de Binance-gebruikers naar Bitvavo, 10 procent kiest voor het kleine Coinmerce en 25 procent naar elders. 16 procent laat zijn crypto staan op Binance, terwijl 21 procent het nog niet weet of geen antwoord geeft.

Overigens ziet slechts 30 procent van de cryptobezitters de waarde van grote munten dit jaar stijgen. Het onderzoek werd gedaan onder 11.000 mensen.

Sources


Article information

Author: Scott Johnson

Last Updated: 1704273962

Views: 49723

Rating: 4.3 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Scott Johnson

Birthday: 1990-05-14

Address: 6293 Murphy Trail Suite 415, East Nichole, ND 50126

Phone: +4614035400524834

Job: Network Administrator

Hobby: Fishing, Motorcycling, Bird Watching, Gardening, Gardening, Reading, Poker

Introduction: My name is Scott Johnson, I am a priceless, esteemed, important, Gifted, Precious, risk-taking, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.