header banner
Default

Yapı Hisse Analiz Bien | Investingcom


Table of Contents

  'un göze çarpan hisselerinden  2023 yılı 1. çeyrek nasıl bir faaliyet dönemi geçirdi? Kârlılıklar, büyüme durumu ve yatırımlar nasıl gidiyor?

  Temel analizde nasıl bir bilanço açıklandığının yanı sıra şu soruları yanıtladık:

  • Şirket nasıl yönetiliyor?
  • Beta katsayısı ne durumda?
  • Likidite oranlarında son durum nedir?
  • Kârlılık oranları nasıl bir seyir izliyor?
  • Özkaynak kârlılığı ne durumda?
  • Maliyet oranları ne durumda?
  • Bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı?
  • Hisse başına kâr nasıl gelmiş?
  • Büyüme oranları ne durumda?
  • Temettü verimi yüzde kaç olmuş?
  • Borç durumu yüzde kaç olarak gerçekleşti?
  • Yabancı para pozisyonu ne durumda?
  • Amortismanların satışların maliyetine oranı nedir?
  • Piotroski F Skor kaç geldi?

  Teknik analizde ise şu soruları yanıtladık:

  • Ayı sezonunda mı?
  • Boğa sezonunda mı?
  • Trend ne durumda?
  • Dikkat edilmesi gereken seviyeler nereler?
  • Destekleri nereler?
  • Dirençleri nereler?
  • Hedef fiyat neresi?
  • Bütün bu bilgiler ve daha fazlası analizimizde.

  İyi seyirler dilerim.

  Sources


  Article information

  Author: Cathy Huffman

  Last Updated: 1703990403

  Views: 62788

  Rating: 3.6 / 5 (68 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cathy Huffman

  Birthday: 2010-08-28

  Address: 825 Garza Cliffs Apt. 928, Sabrinachester, MA 64217

  Phone: +4188584149783574

  Job: Paramedic

  Hobby: Fishing, Fencing, Scuba Diving, Reading, Stargazing, Sailing, Quilting

  Introduction: My name is Cathy Huffman, I am a resolute, proficient, Determined, unwavering, brilliant, esteemed, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.